محلات
نگاهی به فراز وفرود نفت سفید مشاهده در قالب پی دی اف چاپ

بعد از کشف نفت در مسجد سلیمان و هفتکل ، اشتیاق شرکت نفت ایران و انگلیس برای یافتن مخازن و حوزه های جدید تر در منطقه سیر سعودی به خود گرفت.
بیست سالی از تاسیس هفتکل گذشته بود که حفاری بر روی مخزن آسماری نفت سفید

 


خبرهای کوتاه

معرفی نویسنده

.

حامیان و دوستان